Štítek: platy

Soudcům se nelíbí, že by měli být závislí na hospodářaké situaci státu. Neporučili sice větru a dešti, ale poručili ekonomice a zabránili tak snížení svých platů.