Rubrika: Stát a my

Nemocniční lékaři, tedy ti, kteří působí v oblasti, kterou bychom mohli považovat za veřejnou sféru, se domohli snad nejvyššího nárůstu platů ze všech protestujících profesí od sametové revoluce. Je zvláštní, že je zde tolik kritiky ministra Hegera, a přitom chybí diskuse o meritu věci, tedy o tom, jaké by mělo být spravedlivé ohodnocení lékaře. Přitom by se ovšem mělo uvážit i současné ohodnocení jiných odborníků, pracujících ve veřejné sféře, jako je třeba vysoké školství, věda a výzkum.
Pokračování…


Česká politika se pomalu přesouvá do polohy seriálu Jistě, pane ministře.  Poslední jmenování ne-odborníka Tomáše Chalupy z ODS do funkce ministra životního prostředí k tomu velmi přispělo.


Soudcům se nelíbí, že by měli být závislí na hospodářaké situaci státu. Neporučili sice větru a dešti, ale poručili ekonomice a zabránili tak snížení svých platů.