Cervarix může snížit ostražitost vůči HIV-AIDS

Americká studie odhalila, že dívky očkované přípravkem Cervarix proti papilomaviru (HPV) mají nepřiměřená očekávání ohledně ochrany, kterou tato vakcína poskytuje. Více než 23% se jich domnívá, že očkování proti papilomaviru poskytuje obecnou ochranu proti sexuálně přenosným chorobám a tudíž věnují menší pozornost zásadám bezpečného sexu v rizikových situacích.

Papilomavirus - HPV (zdroj NCI, public domain)
Papilomavirus (HPV)

Studie ukázala, že pokud nedojde k dostatečné instruktáži očkovaných dívek, může se naopak zvýšit riziko nákazy jinými pohlavně přenosnými chorobami, jako je kapavka, syfilis nebo HIV-AIDS.

Zřejmě by bylo vhodné se nad touto situací zamyslet i u nás, zvláště proto, že počty očkovaných mohou vzrůst poté, co očkování v určitých věkových skupinách hradí zdravotní pojišťovny.